වෙද මැදුර-වෙදකම්

වෙද මැදුර

..:: අත් බෙහෙත් ගැන ඔබ දැනුවත්ද........?-3 ::..

ඔන්න අදත් අත්බෙහෙත් සීට්ටුවේ ඉතිරි කරුණු වලින් කොටසක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.

පපුවේ කැක්කුමට අත් බෙහෙත්


* නස්නාරං ඇඹුල් මේස හැඳි 2 , සහිඳ ලුණු තේ  හැඳි 2 මිශ්‍ර කර වරින්වර ටික ටික බීමට දෙන්න.
* කුඹුක් පොතු කලං 12 කෂාය කර උදේ / සවස බීමට දෙන්න.
* සහිඳ ලුණු මඳක් බැඳ තල තෙලින් අඹරා පපුවේ ගාන්න.


මුත්‍ර දැවිල්ලට අත් බෙහෙත්


* ජලය වැඩිපුර පානය කරන්න.
* වැල්පෙනෙල කොළ කොටා මිරිකා ගත් යුෂ පානය කරන්න.
* නීරමුල්ලිය ( ඉකිරිය ) තම්බා දිනකට දෙවරක් කෝප්ප භාගය බැගින් පානය කරන්න.
* ඉරමුසු තම්බාගත් පානය දිනකට දෙවරක් පානය කරන්න.


මුත්‍ර පිටකිරීමේදී වේදනාවඇති විට


* කැකිරි ඇට , අක්කපාන සම සමව ගෙන තම්බා දිය පානය කරන්න.
* ලුනුවරණ පොතු , කැකිරි ඇට , නීරමුල්ලිය කලං 4 බැගින් කෂාය උදේ සවස බොන්න.
* තැඹිලි ගෙඩියක් ගෙන කපා වතුර මඳක් අයින් කර රාබු අල පෙති කපා එහි දමා තබා පසු දින උදේ රාබු පෙති පොඩිකර එම වතුර පෙරා පානය කරන්න.
* කළු උක් මද් , ඉඟිනි ඇට , පොල්පලා කලං 4 බැගින් කෂාය කර සීනි , මීපැණි දමා පානයට දෙන්න.


මුත්‍ර සමඟ ලේ යාම


* ගොකටු ඇට චූර්ණය තේ හැඳි 1ක් මී පැණි සමඟ උදේ සවස කෑමට දෙන්න.
* පිපිඤ්ඤා යුෂට උක් ඉස්ම එක් කර පානය කරන්න.
* රණවරා මල් තම්බා පානය කරන්න.


කුෂ්ඨ සඳහා අත් බෙහෙත්


* අමු කහ , කොහොඹ කොළ , තම්බාගත් වතුරෙන් සෝදන්න.
* ඇත්තෝර කොළ , කොහොඹ කොළ , පින්න කොළ , නිදි කුම්බා තම්බාගත් වතුරෙන් සෝදන්න.
* ලුණුවිල තම්බාගත් වතුරෙන් සෝදන්න.
* තිපල් ( අරළු , බුලු , නෙල්ලි ) තම්බාගත් වතුරෙන් සෝදන්න.
* ගංසූරිය පොතු , අමුකහ තම්බාගත් වතුරෙන් සෝදන්න.






..:: අත් බෙහෙත් ගැන ඔබ දැනුවත්ද........?-2 ::..

ගිය වර ළිපියේ ඉතිරි අත් බෙහෙත් පිළිබඳ තවත් කොටසක්.


සාමන්‍ය ඉක්කාවට අත් බෙහෙත්


* දෙහි ඇඹුල් පානය කරන්න.
* වියලි ඉඟුරු කුඩුකර හකුරු සමඟ කන්න.
* දිවුල් දළු,එඛඟි තෙලින් අඹරා ලේහ කරන්න.
* මොණරපිල් පුළුස්සා ගත් අළු මී පැණියෙන් ලේහ කරන්න.


අධික පිපාසයට අත් බෙහෙත්


* නෙළුම් ඇට මද,සූදුරු,නාමල් රේණු,තිප්පිලි සම සමව ගෙන අඹරා සූකිරි හා මී පැණි සමඟ ලේහ කරන්න.


අම්ලපිත්ත රෝගයට අත් බෙහෙත්


* කුරුම්බා , තැඹිලි වතුර හා ඒවහි ලොඳ ගුණදායකයි.
* හාතවාරිය අල යුෂ පානයට සුදුසුය.
* නෙල්ලි යුෂ පානයට සුදුසුය.
* පැණි දොඩම් යුෂ මී පැණි සමඟ  පානය කරන්න.
* කීකිරිදිය යුෂ මී පැණි සමඟ පානය කරන්න.


ග්‍රහණියට අත් බෙහෙත්


* දිනකට දෙතුන් වරක් මෝරු පානය ඉතා ගුණදායකය.
* මුං ඇට තම්බා ගත් වතුර පානයට සුදුසුය.
* දිවුල් මද , බෙලි මද , ඇඹුල් ඇඹිලිය , තම්බා පෙරා ඊට දෙළුම් යුෂ දමා පානය කරන්න.
* ඉඟුරු , අත්තිඩියන් , කළාඳුරු අල කලං 04 බැගින් වතුර පත 8-1ට සිඳ ගත් කෂාය උදේ සවස පානය කරන්න.


සෙංගමාලයට අත් බෙහෙත්


* උක්දඬු , නෙල්ලි , හාතවාරිය කලං 04 බැගින් කෂාය උදේ සවස පානය කරන්න.
* සාරණ , නෙල්ලි , පත්පාඩගම් කලං 04 බැගින් කෂාය උදේ සවස පානය කරන්න.
* අසිවැන්න , පොල්පලා , කෝමාරිකා ම්ද කලං 04 බැගින් කෂාය කිතුල් හකුරු අනුපාන සහිතව උදේ හවස පානය කරන්න.



සාමාන්‍ය උණට අත් බෙහෙත්

* ඉඟුරු,කොත්තමල්ලි තම්බා සීනි සමඟදිනකට දෙතුන් වරක් පානය කිරන්න.
* වෙනිවැල්ගැට,වියලි ඉඟුරු,කොත්තමල්ලි,දුම්මැල්ල,පත්පාඩගම් එකටදමා තම්බා පානය කරන්න.
* ඉඟුරු,ගම්මිරිස්,තිප්පිලිය,කොත්තමල්ලි තම්බා පානය කරන්න.
* සිරුරේ දැවිල්ල ගතිය ද ඇති විට පත්පාඩගම්,කොත්තමල්ලි තම්බා පානය කරන්න.

අජීර්ණ සහිත උණට

* ඉඟුරු, කොත්තමල්ලි,දේවදාර එළබටු මුල්,කටුවැල්බටු කලං 02 මදට 08 බැගින්ගෙන කෂාය සාදා පානය කරන්න.

පැපොල් සරම්පාදියේදී ඇතිවන උණට
* පත්පාඩගම්,කොත්තමල්ලි තැම්බූ දිය සීනි සමඟ පානය කරන්න.

වමනයට අත් බෙහෙත්

* වියලි ඉඟුරු,වී පොරි සම සමව කුඩුකර සීනි මී පැණි මිශ්‍ර කර කෑමට දෙන්න.
* දිවුල් ඉස්ම මී පැණි සමඟ පානය කරන්න.
* දෙහි යුෂ සීනි සමඟ පානය කරන්න.
වමනයේදී එක්වර වැඩි ප්‍රමාණයක් පානයට නොදී ටික ටික දිය යුතුය.

පණු වමනයට අත් බෙහෙත්

මෙය විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන්ට පණු අමාරුව ඇතිවිට කදී දක්නට ලැබෙන ලක්ශනයකි.

* කොහොඹ මුල් කෂාය වී පොරි හා සූකිරි සමඟ පානය කරන්න.
* එරබදු කොළෙ යුෂ මී පැණියේ ලේහ කිරීම මැනවි.
* සස්සඬ මුල් දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා,දෙහි ඇඹුලෙන් දිය කර මී පැණි සමඟ මිශ්‍රකර පානය කරන්න.